16 dic. 2011

En lagarteiru.


É un´a pena que non esté enteiru y cu boa calidai.
De toas as formas, a mostra mus da a cunhocel un´a típica reunión mentras se fai a matanza.
Costumbri que se vai perdendu, ena que varias persoas de familia y vicinhus, se reunin pa pical a carni du cuchinu, preparal a proba (u probu), y ficel us churizus, as murcelas, us jamons y u restu da chacina.
Nestas faenas se usaban grandis caixas de meira (madeira), chamás artesas enas que se adobaba a carni. Antis, a matanza se levaba a cabu ena parti da casa dondi estaba u fugal, enu que se punhían as tripas, dispois d´ habelas lavau enu ríu, dentru da olla y ésta sobri us estrenis chea de agua que fervía cuas tripas dentru, pa desinfestalas antis de enchelas cua proba du chorizu u da murcela. A farta de estrenis, o pa aproveital milhol u fogu, tamén se colgaban us perois enas lharis, dondi se diba ficendu a cucinha, se quentaba a agua, o se mantía quenti a cumía ya feita.
Nesta representación podemus vel que pa quital u fríu du corpu, mentras se faenaba; bebían aguardienti.
Esti saineti, é obra d´un lagarteiru. Se representó enas festas d´agostu du anu 2010.
Si sabéis du autol y si existi algún vídeu de milhol calidai ena re pa enlazalu, vus agradecería que mu ficeráis sabel.